GEOSIATKA I GEOKRATA KOMÓRKOWA
POZNAJ NASZE
ROZWIĄZANIA i MOŻLIWOŚCI

INŻYNIERIA WYMYŚLONA PRZEZ NATURĘ

GEOSIATKA KOMÓRKOWA

GEOSIATKA KOMÓRKOWA GEOMAXX

Geosiatka komórkowa Geomaxx to system teksturowanych taśm zgrzanych w taki sposób, że tworzą siatkę komórek o określonej wielkości i wysokości. Nasze siatki wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV. Prostota rozwiązania, a zarazem jego efektywność systemu wynika z możliwości zastosowania słabej jakości kruszyw jako materiału zasypowego. Umożliwia to redukcję kosztów czy wyelimonowanie konieczności korzystania z innych podrażających inwestycję technik.
geosiatka komórkowa

KRUSZYWA ZASYPOWE

Kruszywo zamknięte w poszczególnych komórkach geosiatki komórkowej i zagęszczone do odpowiednich wskaźników zagęszczenia przyczynia się nawet do kilkunastokrotnego wzrostu nośności podłoża. Dzięki możliwości zastosowania miejscowych materiałów zasypowych oraz dzięki redukcji elementów konstrukcyjnych o 50% i więcej w porównaniu z tradycyjnymi metodami przenoszenia obciążeń znacząco ograniczamy koszty inwestycji. Geosiatka komórkowa geomaxx występuje w wersji perforowanej i nieperforowanej oraz w następujących wysokościach: 50, 75, 100, 150, 200, 250 i 300 mm.
geokraty

TANIE I SKUTECZNE

Minimalne nakłady finansowe, prostota rozwiązania, a zarazem efektywność systemu daje możliwość zastosowania nawet słabej jakości kruszywa jako materiału zasypowego. Kruszywo zamknięte w poszczególnych komórkach geosiatki komórkowej i zagęszczone do odpowiednich wskaźników zagęszczenia przyczynia się do kilkunastokrotnego wzrostu nośności podłoża. Dzięki temu nie ma konieczności użycia skomplikowanych narzędzi i metod podnoszących całościowy koszt prac.
geosiatki
SZUKASZ ROZWIĄZAŃ NA MIARĘ?
Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.
telefon
e-mail
formularz kontaktowy
ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ

Geosiatkę komórkową stosuje się do utwardzania wielu, zróżnicowanych konstrukcji wymagających stabilnego gruntu i bezpieczeństwa na długie lata.
Przenoszenie obciążeń geoglobe

PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ

Budowa autostrad, dróg krajowych i leśnych.
hydrotechnika

HYDROTECHNIKA

Zbiorniki wodne, rowy, przekopy i kanały rzeczne.
geosiatka na skarpy

SKARPY I NASYPY

Umacnianie konstrukcji nasypów, zboczy i skarp.
mury oporowe

MURY I ŚCIANY OPOROWE

Umacnianie stromych powierzchni czołowych.
utwardzanie-torowisk

KOLEJ

Utwardzanie gruntów pod torowiskami i skarp przed erozją.

INNE

Parkingi, place załadunkowe, gazociągi, farmy wiatrowe.

JUŻ DZIŚ ZACZNIJ BUDOWAĆ LEPSZE JUTRO Z NASZYMI GEOSIATKAMI KOMÓRKOWYMI GEOMAXX® i SMARTMAXX®

Ze względu na znaczne ulepszanie własności mechanicznych gruntów zamkniętych w komórkach system znalazł szerokie zastosowanie.

Nasze geosiatki komórkowe są stosowane między innymi do:

 • umacniania przeciwerozyjnego powierzchni skarp
 • umacniania podłoża nawierzchni drogowych,
 • umacniania podbudowy dróg, także w czasie prowadzenia robót budowlanych,
 • umacniania przeciwerozyjnego powierzchni skarp, kanałów, cieków i zbiorników wodnych,
 • budowy nawierzchni parkingów dla samochodów osobowych i dostawczych,
 • budowy nawierzchni dróg tymczasowych i leśnych,
 • wzmacniania górnych warstw podtorza i podłoża kolejowego,
 • wzmacniania i zabezpieczania przeciwerozyjnego skarp kolejowych budowli ziemnych i przyczółków mostowych,
 • budowy konstrukcji przyporowych
 • Geosiatka komórkowa GEOMAXX(R)- sprawdzone rozwiązanie o wysokich parametrach użytkowych w zakresie stabilizacji gruntu

Produkt premium, który doskonale sprawdza się w najtrudniejszych zastosowaniach. Oferuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość w rozsądnej cenie. 

 • Geosiatka komórkowa SMARTMAXX (R) – nasze najnowsze rozwiązanie pozwalające zredukować koszty inwestycyjne z zachowaniem pełnej funkcjonalności i wysokich parametrów użytkowych

Wszędzie tam, gdzie nacisk na redukcję kosztów odgrywa pierwszoplanową rolę oferujemy nasz nowy produkt, który będąc uzupełnieniem naszej dotychczasowej  oferuje znakomity stosunek jakości do ceny.

 • Trójwymiarowa struktura

  Każda sekcja geosiatki komórkowej oferowanej przez GGP, jest wytworzona z obustronnie teksturowanych taśm z polietylenu o wysokiej gęstości polietylenowych (HDPE), odpornych na działanie UV, połączonych zgrzewami ultradźwiękowymi w sposób tworzący po rozłożeniu strukturę podobna  do plastra miodu.

  Zasada działania

  Stosowanie Geosiatek komórkowych znacząco ulepsza własności zasypów zamkniętych                 w komórkach, które wynika ze zjawiska powstawania tzw. pozornej kohezji. W przypadku obciążania trójwymiarowa struktura systemu rozkłada korzystnie naprężenia ścinające oraz zapobiega bocznym przesunięciom w wypełnieniu dzięki wytrzymałości obwodowej komórek, biernej odporności sąsiednich komórek oraz z wytworzonego tarcia pomiędzy ścianami komórek i zasypem, wynikające ze specjalnej tekstury taśmy W odmianach wytworzonych z taśm teksturowanych i perforowanych, otwory w ścianach komórek powodują zwiększenie tarcia w przypadku gruboziarnistych kruszyw wypełniających sekcje ,umożliwiając boczny drenaż oraz ulepszając  własności systemu w przypadku występowania gruntów nasyconych wodą.

  • ZASTOSOWANIA:

   Geokrata czy geosiatka komórkowa po wypełnieniu zasypem tworzy sztywną podbudowę o wysokiej wytrzymałości, działającą jak półsztywna płyta rozkładająca pionowe obciążenia na boczne naprężenia oraz redukuje ciśnienia kontaktowe w podłożu gruntowym, uniemożliwiając boczne przesunięcia, redukując ugięcia pionowe, i ograniczając osiadanie nawet na miękkich gruntach.

   Konstrukcje oparte na naszej geosiatce można znaleźć w całym świecie, świadczą one o wysokiej skuteczności naszego produktu i możliwości adaptacji do najtrudniejszych warunków miejscowych.

    “przykłady realizacji” np. rurociągi na Syberii.

   • SKUTECZNA OCHRONA SKARP PRZED EROZJĄ

    

   Zastosowanie geokrat czy geosiatek komórkowych wzmacnia i stabilizuje warstwę uprawną porośniętą roślinnością lub wypełnienie kruszywem, obsuwanie materiału spowodowane siłami grawitacyjnymi i hydrodynamicznymi.

   Na stromych powierzchniach skarp i koryt oraz w przypadkach gdy niemożliwe jest kotwienie systemowymi prętami dodatkową stabilność zapewniają wysoko wytrzymałe naciągi polimerowe.

    “Przykłady realizacji”

   • KOLEJNICTWO

   Niestabilne nasypy kolejowe i podtorza powodują znaczne problemy i trudności w utrzymaniu ruchu kolejowego. Zwykle prowadzi to do zmniejszenia prędkości ruchu, a w skrajnych sytuacjach do zamknięcia niebezpiecznych odcinków torów.

   Wszystkie powyższe zjawiska prowadzą w konsekwencji do znacznych strat ekonomicznych. Rozwiązaniem tych problemów są konstrukcje zmniejszające naprężenia pionowe i poprzeczne w podtorzu, a także wzmacniające i stabilizujące podłoże oparte na produkowanych przez Geo Globe Polska geosiatkach komórkowych.

   W przypadku trudnych warunków miejscowych system może dodatkowo zawierać inne geosyntetyki, takie jak geowłókniny i siatki płaskie.

   Technologia ta umożliwia budowanie na gruntach ściśliwych, zapewniając pełną stabilność i odporność na obciążenia statyczne, dynamiczne i hydrodynamiczne. Zastosowanie geosiatek komórkowych pozwala skutecznie zabezpieczać przeciwerozyjnie strome skarpy, tworząc stabilne powierzchnie pokryte roślinnością. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań zastosowanie geosiatek komórkowych pozwala na znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku napraw awaryjnych. Ponadto rozwiązanie to pozwala na znacznie dłuższe utrzymanie parametrów wytrzymałościowych toru, co znacznie o obniża koszty eksploatacji.

płoty z tworzywa sztucznego

półki przełazowe jako przejścia dla płazów i małych zwierząt w przepustach

taśmy łączeniowe

Terramaxx - system płotków ochronno-naprowadzających dla płazów i małych zwierząt

półki przełazowe jako przejścia dla płazów i małych zwierząt w przepustach

taśmy łączeniowe

Ecomaxx – taśmy do ochrony korzeni, obrzeża trawnikowe, tace na zielone dachy

Terramaxx - system płotków ochronno-naprowadzających dla płazów i małych zwierząt

półka przełazowa dla zwierząt

Ecomaxx – taśmy do ochrony korzeni, obrzeża trawnikowe, tace na zielone dachy

Scroll to Top