Hydrotechnika

WYBRANE REALIZACJE

Zbiorniki wodne, rowy, przekopy i kanały rzeczne.

Komponenty

Geosiatki komórkowe Geomaxx oferują szereg rodzajów elastycznych zabezpieczeń dla otwartych cieków i budowli wodnych. System zapewnia stabilność i ochronę kanałów narażonych na działanie sił erozyjnych dając odkształconą osłonę o ściśle określonej szorstkości i stateczności. Tworzy jedno i wielowarstwowe systemy osłonowe, odpowiadające zakresowi wymagań konstrukcyjnych i hydraulicznych.

Elastyczność tworzywa

Zatrawiony zasyp idealny jest w terenie o sporadycznym przepływie, błotnistych dolinach i na górskich skarpach kanałów. Beton zalecany jest dla obszarów o ciągłym przepływnie wody lub dużej prędkości przepływu. System zalany betonem jest elastyczny w przeciwieństwie do zasypanego kruszywem – który jest półsztywny.

Zapoznaj się z możliwościami wykorzystania geosiatek komórkowych Geomaxx®.

Scroll to Top