PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ

WYBRANE REALIZACJE

Sekcje geosiatek komórkowych tworzą nośne podłoża o wysokiej wytrzymałości

Wysoka wytrzymałość

Sekcje geosiatek komórkowych tworzą nośne podłoża o wysokiej wytrzymałości działając jak półsztywna płyta redukując i rozkładając obciążenia w podłożu. Nawet w przypadku bardzo miękkiego podłoża pozwalają na wykorzystanie piasku o niskiej jakości do tymczasowych lub stałych konstrukcji drogowych

Zwiększa nośność gruntu

Zastosowanie geokraty Geomaxx znacząco zmniejsza tworzenie się kolein oraz minimalizuje trwałe deformacje i osiadanie. Dodatkowo zwiększa zdolność gruntu do przenoszenia obciążeń co pozwala na redukcję warstwy konstrukcyjnej o ponad 50%.

Zapoznaj się z możliwościami wykorzystania geosiatek komórkowych Geomaxx®

Scroll to Top