SKARPY I NASYPY

WYBRANE REALIZACJE

Umacnianie konstrukcji nasypów i zboczy.

Wypełnienie przed zsuwaniem się

Grunt wypełniający komórki jest utrzymywany przez ścianki komórek, tworzące serie mini-zapór, które chronią wypełnienie przed zsuwaniem się. Występują 3 rodzaje skarp: pokryte roślinnością, bez roślinności oraz zbrojone betonem. W przypadku skarp pokrytych roślinnością sekcje geosiatek komórkowych zamykają i wzmacniają warstwę roślinną. Zwiększają ich naturalną odporność przed erozją i chronią strefę korzeniową przed utratą cząstek gruntu. System działa szczególnie dobrze na stromym skarpach.

Poprawa odporności erozyjnej

W przypadku skarp nie pokrytych roślinnością sekcje geokraty poprawiają odporność erozyjną materiałów ziarnistych, zabezpieczają zbocza i utrzymują strukturę wypełnioną materiałami ziarnistymi. Skarpy zbrojone betonem działają jak szalowanie i ciągły system dylatacyjny. Komórki uginają się i dostosowują do przemieszczeń podłoża, redukując pękanie.

Zapoznaj się z możliwościami wykorzystania geosiatek komórkowych Geomaxx®.

Scroll to Top