Ecovadis Silver

Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie EcoVadis Silver za zaangażowanie w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR), które potwierdza motywuje do dalszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników.

W listopadzie 2016 roku nasza firma pozytywnie przeszła audyt otrzymując Srebrne Logo i została włączona do globalnego łańcucha dostawców dbających o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój. Znalazła się wśród 30% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis. EcoVadis jest międzynarodową platformą dla przedsiębiorstw angażujących się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój. Umożliwia przedsiębiorstwom dokonywanie oceny poziomu poszanowania środowiska i potrzeb społecznych przez ich dostawców na całym świecie.

To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w badaniu zaangażowania w wypełnianie norm CSR. Cieszymy się, że doceniono fakt uwzględniania interesów społecznych w bieżącej działalności naszej firmy.

Wyróżnienie przyznane zostało przez międzynarodową platformę EcoVadis, której działalność obejmuje około 95 krajów na świecie, w 150 sektorach gospodarczych, i na której to znaleźć można indeksy odpowiedzialnych społecznie dostawców. Informacje te mogą pomóc wszystkim organizacjom lepiej zarządzać ryzykiem biznesowym w łańcuchu dostaw.

EcoVadis audytuje spółki, które pretendują do bycia akredytowanymi dostawcami produktów do wybranych podmiotów na całym świecie. Organizacja, w imieniu klienta przeprowadza audyty u dostawców, poddając wnikliwej ocenie obszary działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska czy etyki. EcoVadis ułatwia przedsiębiorstwom ograniczenie ryzyka i poprawę innowacyjności oraz efektywności w ramach ich sieci logistycznej.

Scroll to Top